Analys USD/JPY. Yenen når långsamt stabilitet


USDJPY rör sig långsamt bort från de fleråriga topparna.

Den japanska yenen försöker nå stabilitet mot USD efter att ha rasat till sina 20-åriga lägsta nivåer. Den aktuella noteringen för instrumentet är 127,85.

Yen-devalveringen väckte stor uppmärksamhet och det verkar som om marknadsaktörerna till slut bestämde sig för att det var för mycket. Samtidigt finns en känsla av att nedgången i den japanska valutan långt ifrån är över.

Enligt Internationella valutafonden kan Japans centralbank fortsätta sin penningpolitik för boende eftersom det inte var någon inflationsuppgång i landet. Visst, det växte men inte för mycket, till skillnad från många andra ekonomier.

Samtidigt tror Internationella valutafonden att Asien på det hela taget kan möta stagflation, situationen där inflationen är hög, den ekonomiska tillväxttakten saktar ner. I de flesta fall kommer lokala tillsynsmyndigheter att behöva besluta om att strama åt sin penningpolitik och takten i denna åtstramning kommer direkt att bero på uppskattningar av tryck utifrån och inhemsk inflation. I synnerhet i Japan ser inflationsuppskattningarna svaga ut och det hjälper BoJ att hålla sin penningpolitik mjuk.

För Japan och dess svaga nationella valuta blir importen dyrare men de företag som exporterar sina produkter drar nytta av denna situation. Som ett resultat blir det någon form av balans, vilket är ganska bra.

Efterfrågan på yenen som en “säker tillflyktsort”-tillgång är fortfarande ganska låg, så de nuvarande fluktuationerna kan betraktas som en teknisk paus.Source link