Analys USD/JPY. Yenen lyckades nå stabilitet


USDJPY gick bort från sina flermånadershöjder men “greenbacken” har ett ess i hålet.

Tidigt under ytterligare en vecka i maj nådde den japanska yenen stabilitet mot USD. Den aktuella noteringen för instrumentet är 129,34.

Statistiken som publicerades på morgonen visade att producentprisindexet i Japan hoppade upp 10,0 % å/å i april efter att ha varit 9,7 % på årsbasis i mars och mot den förväntade läsningen på 9,3 % å/å.

Det betyder att inflationen i Japan stiger och nästa KPI-rapport kommer definitivt att bekräfta det. För Japan har deflation varit ett stort problem i många år. Det är helt klart att priserna pressas av leveransavbrott och energiprisuppgången. Men även med tanke på allt detta är dynamiken ganska bra.

Maskinbeställningarna ökade med 25,0 % på årsbasis i april efter att ha lagt till 30,0 % på årsbasis månaden innan.

Den goda nyheten är att industrisektorn fortsätter att arbeta mycket aktivt, vilket ger en impuls till andra industrier och hjälper ekonomin att hålla sig flytande.

Pausen i devalveringen av yen kan bli ganska lång – marknadsaktörer behöver tid för att bedöma risker utan att köpa “greenback”.Source link