Analys USD/JPY. Yenen kan fortsätta att försvagas


Efter att ha nått nya toppar, startade USDJPY en korrigering.

Efter att ha uppdaterat sina 20-åriga lägsta värden mot USD nådde den japanska yenen stabilitet men ser fortfarande väldigt svag ut. Den aktuella noteringen för instrumentet är 128,05.

Yenen sjönk till 129,41 denna vecka men lyckades senare korrigera lite och nå stabilitet.

Som Japans centralbankschef Haruhiko Kuroda nyligen nämnde har den nuvarande överdrivna volatiliteten i valutakurser en negativ inverkan på affärsaktiviteten. Enligt BoJ bör valutakurserna röra sig stadigt och återspegla fundamentala indikatorer istället för fluktuationer i marknadssentimentet. Den japanska tillsynsmyndigheten avser att fortsätta övervaka effekterna av valutafluktuationer på landets ekonomi och prissättningsmiljö.

Japans finansministerium är mycket oroad över den nuvarande situationen med valutakurser. Den plötsliga devalveringen av yenen väcker frågor och får marknadsaktörer att tänka på hur det kan påverka de ekonomiska indikatorerna i framtiden. Kraftiga valutafluktuationer är oacceptabla – detta är ministeriets officiella inställning.

Ingen av de japanska penningpolitikerna erbjuder några möjliga scenarier för att yenen försvagas. Man tror att på grund av den massiva attacken från “the greenback” och skillnaden i räntor, kommer “carry trade”-strategin och JPY-försvagningen att fortsätta att gälla ett tag. Det betyder att yenen kan nå nya bottennivåer efter en kort paus.Source link