Analys USD/JPY. Yenen faller till sina 6-åriga lägsta nivåer


USDJPY passerade toppnivåerna i december 2016 och har för avsikt att fortsätta rallyt. Den japanska yenen rasade mot USD och kan bli ännu svagare. Den aktuella noteringen för instrumentet är 118,28. De senaste gångerna som yenen var så låg var i december 2015 och 2016, då tillgången nådde 123,00. Intressant nog är japanerna…

Запись Analys USD/JPY. Yenen faller till sina 6-åriga lägsta nivåer впервые появилась ForexNews.PRO.Source link