Analys GBP/USD. Pundet håller på att konsolideras


GBPUSD prissatt i besluten från Bank of England, men flyttade knappt någonstans.

Det brittiska pundet balanserar mot USD efter mötet i augusti för den brittiska tillsynsmyndigheten. Den aktuella noteringen för instrumentet är 1,2164.

Bank of England hade ett nytt möte igår och höjde referensräntan till 1,75 % (+50 punkter); det har varit den sjätte räntehöjningen i rad. Den främsta anledningen till att regulatorn fortsätter att strama åt sin penningpolitik är stigande inflation. Arbetsmarknaden är fortsatt spänd samtidigt som KPI ökar.

Den brittiska tillsynsmyndigheten förväntar sig att den nationella ekonomin faller in i en lågkonjunktur redan under fjärde kvartalet 2022.

Samtidigt avvisar BoE inte skulder för att reglera inflationssituationen. KPI-målet ligger kvar på 2 % och tillsynsmyndigheten kommer att gå den extra milen för att nå det.

Marknadsrykten säger att det faktiska räntevärdet inte har någon uttalad effekt än så länge: stimulansprogrammen är över, men ekonomin kämpar. Mot denna bakgrund förväntas regulatorn fortsätta att höja kursen med i genomsnitt 100 punkter fram till 2023.

I kommentarerna sa Bank of England att den inte hade några mål för växelkurser på grund av deras inverkan på inflationen.

Sammantaget erbjöd mötet inte investerare något de inte visste eller förväntade sig: kursen kommer att fortsätta att stiga eftersom BoE inte har några andra alternativ för att bekämpa inflationen. Detta kunde ha varit goda nyheter för pundet om det inte varit för globalt tryck från “the greenback”.Source link