Analys EUR/USD: välkommen till pariteten

[ad_1]

eu-l15EURUSD sjönk till sina 20-åriga lägsta.

Det stora valutaparet nådde nya bottennivåer – tillgången ser extremt svag ut. Den aktuella noteringen för instrumentet är 1,0022.

En ny botten ligger på 1,0004, och det är förmodligen inte gränsen för “baisseartat” tryck eftersom de kan fortsätta att pressa paret nedåt.

Senast båda valutorna handlades i paritet var 2002. Euron började stiga 2003 och har legat över ”the greenback” sedan dess.

Den viktigaste utlösaren för denna nedgång är Europeiska centralbankens eftersläpande penningpolitik, som ligger långt efter den amerikanska FOMC. USD stöds av Feds hårdare inställning till sin kamp mot inflationen. EUR misslyckas på grund av problem med handelsbalansen i euroområdet, som nu upplever ett enormt underskott på grund av stigande energipriser.

Vissa säger att den europeiska ekonomin redan håller på att hamna i en lågkonjunktur. Om så är fallet kommer det tredje kvartalet att bli ännu mer misslyckat för euron.

Mot bakgrund av detta har all makroekonomisk statistik flyttats till efterskottet. Tekniska diagram och marknadssentiment kom i förgrunden.

[ad_2]

Source link