Analys EUR/USD. Paret slutade växa


EURUSD konsolideras på fredag ​​efter en 5-dagars stigande rad.

Det stora valutaparet slutade stiga sent på veckan. Den aktuella noteringen för instrumentet är 1,1066.

Bortsett från grundläggande faktorer, baserades En snabb ökning av EURUSD på förutsägelser om neutralisering av geopolitiska spänningar. Samtidigt förblev “the greenback” under press på grund av Fed:s hållning till sina räntor. Alla på finansmarknaderna ville ha fler åtgärder men verkligheten visade sig vara mer återhållsam.

Det finns mycket mer statistik nu än förra veckan. Till exempel rapporterade euroområdet om KPI för februari. Indikatorn visade 5,9 % å/å, vilket är högre än väntat. Kärninflationen låg kvar på 2,7 % å/å. Det största bidraget till inflationsuppgången kom från energi- och livsmedelspriserna.

Europeiska centralbankschefen Christine Lagarde sa i går att inflationen skulle nå stabilitet på 2 % på mellantiden och ECB:s chefsekonom höll med – han sa att han var säker på att inflationsuppgången var tillfällig.

Industriproduktionen i USA ökade med 0,5 % m/m i februari, samma som väntat. I januari ökade indikatorn med 1,4 % m/m. Kapacitetsutnyttjandet visade 77,6%.

Den amerikanska statistiken ser ganska positiv ut och bekräftar den ekonomiska stabiliteten i landet.

Senare idag bör investerare uppmärksamma den amerikanska fastighetsmarknadsstatistiken, såsom Existing Home Sales, och även CB Leading Index.Source link