Analys EUR/USD. Paret förblir på de lägsta nivåerna


EURUSD nådde en ny botten och försöker nå stabilitet.

Det stora valutaparet är fortfarande under baisseartad press. den aktuella noteringen för instrumentet är 1,0545.

Igår släppte USA BNP Q1 2022-rapporten. Den första uppskattningen visade att landets ekonomi sjönk med 1,4 % k/k efter att ha ökat med 6,9 % k/k under föregående kvartal och mot den förväntade läsningen på 1,1 % k/k.

Rapportens komponenter visar att konsumtionsutgifterna ökade med 2,7 %, medan de offentliga utgifterna sjönk med 5,9 %, vilket är den största minskningen på flera år. Exporten tappade 5,9 % medan importen var nästan oförändrad.

Rapporten säger att vissa företag och institutioner inte fungerade som vanligt på grund av ökningen av nya fall av coronavirus under första kvartalet. Däremot sänktes statliga socialbidrag – programmen stängdes antingen eller löpte ut.

BNP-rapporten är en ganska detaljerad release som visar det faktiska tillståndet i ekonomin. Ett fall tidigt på året är inga goda nyheter, särskilt eftersom ingenting verkar betyda problem. Den amerikanska arbetsmarknaden är fortsatt stabil, hushållens utgifter är ganska höga. Man kan dock anta att det fjärde kvartalet 2021 var topptiden för den amerikanska ekonomin, som senare kan nå stabilitet och återgå till en genomsnittlig tillväxt driven av inhemsk kapacitet istället för QE-programmet.Source link