Analys EUR/USD. Nedgången i par fortsätter


EURUSD förblir svag och fortsätter att dra sig tillbaka.

Det stora valutaparet nådde månadens lägsta nivåer. Den aktuella noteringen för instrumentet är 1,0834.

Gårdagens viktigaste höjdpunkt var KPI-rapporten från USA. Indikatorn visade 8,5 % å/å i mars efter att ha varit 7,9 % å/å föregående månad och mot den förväntade läsningen på 8,4 % å/å. det är den högsta ökningen sedan 1981.

Det verkar som att marknadsaktörernas reaktioner borde ha varit rasande. Men de förväntade sig ännu mer negativa resultat, eftersom Vita huset tidigare sa att inflationen kan bli mycket högre.

Nu, efter att ha lärt sig de senaste KPI-data, ser investerare att inflationsuppgången fortsätter och förmodligen inte har nått sin topp än. Det betyder att “the greenback” ännu kan uppleva mer betydande fluktuationer i framtiden.

Innan KPI-rapporten släpptes antydde marknadsaktörer en sannolikhet på 37 % för de kommande två räntehöjningarna på 125 räntepunkter vardera. Nu kanske de vill omvärdera dessa siffror. Nyckelscenariot tyder på en mindre räntehöjning efter vart och ett av Feds nästa sex möten.Source link