Analys EUR/USD. Ingen räddning för euron


EURUSD nådde ytterligare en botten och är fortfarande extremt svag.

Det stora valutaparet nådde nya bottennivåer i går. Den aktuella noteringen för instrumentet är 1,0707.

Marknaden är för närvarande mot euron på grund av skillnaden i räntor och monetära strategier från den amerikanska Fed och ECB. Det finns dock en nyans – investerare är för negativa till Europeiska centralbanken, även om tillsynsmyndigheten var mer “hökaktig” under sitt aprilmöte än vanligt.

Samtidigt ser situationen runt den amerikanska centralbanken ut som en brasiliansk karneval – de som har ljusare förväntningar har rätt. Sammantaget kan referensräntan hoppa upp 125-175 punkter och både landets ekonomi och experter är helt okej med det. Det finns dock prognoser som antyder en total höjning på 200 poäng. Det är bra men det finns risker för att “överhetta” ekonomin och vågliknande fallissemang för företag som inte inkluderade en så snabb räntehöjning i sina prognoser.

I allmänhet kretsar allt på skillnaden i räntor och monetära strategier för tillsynsmyndigheter. Volatiliteten förväntas förbli hög så länge denna skillnadssituation är löst.

Mot denna bakgrund är marknadsaktörerna knappt intresserade av statistik. Det kommer dock att finnas ett par rapporter som är värda att uppmärksamma idag – varubeställningarna och Conference Board Consumer Confidence.Source link