Analys AUD/USD. Aussie kan ta en paus från att falla


AUDUSD bromsar sin nedgång som svar på RBAs mötesprotokoll.

Den australiska dollarn tar en paus från att falla mot USD. Den aktuella noteringen för instrumentet är 0,7389.

Tidigare idag släppte Reserve Bank of Australia sitt senaste mötesprotokoll, som gav Aussie seriöst stöd. Den australiska valutan hade varit under betydande press från “the greenback” nyligen och en kort paus måste göra gott.

Så dokumentet säger att RBA ser inflationsökningen och förväntar sig att den kommer att fortsätta. Under de närmaste kvartalen kan KPI överstiga 3 %. Energiprisuppgången, liksom vissa andra råvaror, kommer att öka inflationen i framtiden. Under de kommande månaderna planerar den australiensiska tillsynsmyndigheten att samla in mer data om inflation och arbetskostnader.

Stabiliteten på arbetsmarknaden bekräftar att den australiensiska ekonomin nu är ganska stark. Detta är anledningen till att RBA kan höja sin referensränta tidigare än väntat.

Detta var en ganska oväntad kommentar från RBA, som nyligen hade agerat som att de globala räntehöjningarna inte hade något att göra med det. AUD hittade visst stöd här.

Nu när RBA-politikerna är överens om att det finansiella klimatet i Australien fortfarande är ganska gynnsamt, förväntar sig marknadsaktörerna att tillsynsmyndigheten ska höja kursen under andra eller tredje kvartalet.

Om de australiensiska beslutsfattare bekräftar sina avsikter att höja kursen, kan Aussie vända.Source link