Analys AUD/USD. Aussie har hittat stöd


AUDUSD tog en paus från att falla; investerare analyserar inflationsdata.

Den australiska dollarn slutade falla mot USD. Den aktuella noteringen för instrumentet är 0,7159.

KPI i Australien steg med 2,1 % k/k under första kvartalet 2022 efter att ha lagt till 1,3 % k/k kvartalet före och mot den förväntade läsningen på 1,7 % k/k. Som ett resultat nådde inflationen i Australien sin 20-åriga högsta.

Enligt avdelningschefen för finansdepartementet finns det internationella faktorer som driver inflationen uppåt. Den största prisuppgången återfinns inom energi, 11 % och 35 % under kvartalet respektive året. Det är den mest betydande ökningen av energipriserna sedan 1990.

Avdelningen säger att detta problem började under pandemin, som allvarligt skadade försörjningskedjorna. Företags och länders kostnader för charter av fartyg sköt i höjden, ibland femdubblades eller till och med mer. Naturligtvis avspeglades det senare i detaljhandelspriserna.

Inflationshöjningen kan bli den faktor som driver Reserve Bank of Australia att höja referensräntan. Just nu är tillsynsmyndighetens inställning ganska konservativ och försiktig – den föredrar att samla in data och övervaka situationen. Det är denna möjliga räntehöjning som hjälper Aussie att nå stabilitet efter ett dopp.Source link