Analys AUD/USD. Aussie försvagas


AUDUSD faller under attacken från “the greenback” och mitt i den globala riskaptitens nedgång.

Aussie fortsätter att falla mot USD. Den aktuella noteringen för instrumentet är 0,7462.

RBA Financial Stability Review som publicerades tidigare idag säger att många australiensiska långivare är redo för referensräntehöjningen. Enligt tillsynsmyndigheten är de också redo för eventuella sänkningar av fastighetspriserna. Dokumentet nämner dessutom ett ganska högt förhållande mellan hushållens skulder och inkomst – denna aspekt gör hushållen mer känsliga för en eventuell räntehöjning i framtiden.

När det gäller hushåll anser RBA att deras finansiella stabilitet förbättrades efter pandemin tack vare besparingar och en relativt stabil situation med fastighetspriser. Många hushåll lyckades ta bolån, så de behöver inte oroa sig för räntehöjningen.

RBA säger att utlåningsvolymen utanför bankerna är ganska låg, cirka 5 % av den totala lånemarknaden. Detta faktum minskar tillhörande risker och hot mot stabiliteten.

Det verkar som att RBA lägger grunden för räntehöjningarna. För tillfället samlar och analyserar den information, vilket kommer att leda till slutsatser som ska användas vid beslutet om räntesatsen. På ytan ser det ut som att allt är klart.

Just nu faller AUD av åtminstone två anledningar. Den första är den starka “greenbacken”, som för närvarande efterfrågas som en “fristad”-tillgång. Det andra skälet ligger i en teknisk korrigering av tillgången efter att den uppdaterat sina lokala toppnivåer.Source link