Alvexo-operatören VPR Safe Financial har delvis upphävt licensen av CySEC

[ad_1]

I ett fortsatt tillslag mot mäklarsektorn för Retail FX och CFDs, har Cyperns finansregulator CySEC meddelat att operativa licensen för det cypriotiska investeringsföretaget VPR Safe Financial Group Limited, CIF-nummer 236/14, delvis har upphävts.

CySEC sa att VPR Safe Financial Group Limited, som driver varumärket Alvexo onlinehandel (på webbplatserna alvexo.eu, alvexo.fr och alvexo.de) misstänks för:

A. Möjlig bristande efterlevnad från företagets sida eller genom den anslutna representanten för France Safe Media (”SA”), som har utsetts och agerar på dess vägnar i Frankrike, av:

1. Artikel 22.1 i lagen om investeringstjänster och aktiviteter och reglerade marknader från 2017 (”lagen”) eftersom företaget inte tycks vara i kontinuerlig överensstämmelse med villkoret som anges i artikel 17.2 i lagen om de organisatoriska krav som CIF:er måste följa (upprättande av lämpliga riktlinjer och förfaranden).

2. Artikel 25.1 i lagen som bolaget verkar inte agera rättvist, ärligt och professionellt när de tillhandahåller investeringstjänster till kunder.

3. Artikel 25.3 a i lagen då Bolaget inte verkar säkerställa att all information, bl.a. reklamkommunikationsom den vänder sig till kunder eller potentiella kunder, är korrekt, tydlig och inte vilseledande.

4. Artikel 42 i förordning (EU) nr. 600/2014 eftersom företaget inte verkar följa punkt 5 i direktivet om begränsning av tillhandahållande, distribution och försäljning av kontrakt för skillnader (CFD) till privatkunder (OG 87-09), angående förbud mot deltagande i kringgående verksamhet.

5. Artikel 26.1 i lagen eftersom bolaget inte verkar säkerställa att de fysiska personer som tillhandahåller investeringsrådgivning eller information till kunder för bolagets räkning har erforderliga kunskaper och färdigheter att fullgöra sina skyldigheter.

6. Artikel 26.3(a) i lagen eftersom företaget, när det tillhandahåller sina investeringstjänster, tycks inte inhämta information från kunden om dennes kunskap och erfarenhet inom investeringsområdeti förhållande till den specifika typ av produkt eller tjänst som erbjuds eller efterfrågas, så att den kan bedöma om den föreslagna investeringstjänsten eller produkten är förenlig med kunden.

B. Bolagets eventuella överträdelse av artikel 30(2)(b) i lagen eftersom det inte verkar kontrollera SA:s verksamhet för att säkerställa att det fortsätter att följa lagen.

Partiellt upphävande av Bolagets verksamhetstillstånd innebär förbud mot att tillhandahålla/utöva investeringstjänster/verksamhet inom Frankrikes territoriuminklusive tillhandahållande av tjänster genom SA, vilket också betyder följande:

1. Förbud mot att ta emot nya kunder från Frankrikes territorium och att sluta med dem i en affärsrelation.

2. Förbud mot reklam som tillhandahållare av investeringstjänster på franskt territorium. För att säkerställa detta är det inte tillåtet att marknadsföra/annonsera tjänster till kunder eller potentiella kunder i Frankrikes territorium och att på något sätt kommunicera med kunder eller potentiella kunder i Frankrikes territorium för detta ändamål, varken av företaget självt eller genom tredje part som företaget samarbetar med för kundsupport, inklusive SA.

3. Förbud mot att ta emot nya insättningar från befintliga kunder från Frankrikes territorium, såvida detta inte avser det exklusiva fallet att täcka den nödvändiga initiala marginalen för en befintlig öppen position och samtidigt följa deras egen uttryckliga begäran.

Ovanstående beslut fattades på grundval av resultat som meddelats företaget av den behöriga tillsynsmyndigheten i Frankrike, Autorité des marchés financiers (”AMF”).

Företaget måste inom två månader vidta de åtgärder som krävs för att följa ovanstående bestämmelser.

Under hela upphävandet av sin verksamhetslicens, enligt artikel 9 i OD87-05, kan företaget, om dess befintliga kunder så önskar, fortsätta med följande åtgärder utan att anses bryta mot bestämmelserna i artikel 9(7)( a) av OD87-05:

1. Slutföra alla sina egna transaktioner och de av sina kunder som står före den, i enlighet med kundens instruktioner.

2. Returnera alla medel och finansiella instrument som är hänförliga till dess kunder.

Alvexos moderbolag VPR bötfälldes 100 000 euro förra året av CySEC, och löste anklagelserna om CFD-marknadsföringsbrott.


[ad_2]

Source link