Alpha FX återupptar handelsrelationen med norsk nyckelkund


Alpha FX Group plc (LON:AFX), en leverantör av valutariskhantering, konton och betalningslösningar till företag och institutioner internationellt, meddelar att de har återupptagit sin handelsrelation med en viktig norsk kund.

I mars 2020, som ett resultat av påverkan på kunden från början av covid-19, ingick koncernen ett förlikningsavtal med kunden där veckovisa återbetalningar skulle krävas fram till juni 2022 med avseende på deras skyldigheter för obetalda marginal. Sedan detta datum har kundens finansiella ställning fortsatt att stärkas och de har konsekvent uppfyllt alla 104 av sina veckovisa återbetalningsåtaganden i tid. Som ett resultat av detta har utestående bruttobalans per den 1 april 2022 reducerats till 2,9 miljoner pund.

Tack vare kundens starka finansiella ställning och den konsekvens med vilken de har gjort upp och minskat sitt utestående ansvar, återupptar Alpha FX sin handelsrelation. Dessutom, som en gest av goodwill för att återupprätta en handelsrelation, har Alpha FX gått med på att låta kunden sprida sina återstående veckobetalningar, som ursprungligen avtalades om att löpa ut i slutet av juni 2022, till slutet av december 2022.

Alpha FX säger sig inte ha några farhågor angående kundens förmåga att uppfylla sina skyldigheter enligt villkoren i det ursprungliga avtalet.

Morgan Tillbrook, verkställande direktör kommenterade:

“Efter att ha lärt oss av erfarenheten av att ha för mycket koncentration till en kund i mars 2020, har vi infört gränser för värdet av vår exponering mot vilken kund som helst oavsett styrkan i deras kreditvärdighet. Sedan den erfarenheten har vi dessutom lagt till ytterligare förbättringar av våra riskprocesser och kontroller i syfte att ytterligare skydda mot en sådan händelse i framtiden. Vi fortsätter också att ge investerare och intressenter förbättrad synlighet och säkerhet genom att publicera våra 20 bästa kund- och valutaexponeringar på vår webbplats, varav den största för närvarande representerar 4,86 ​​%.”

Source link