AJ Bell utser Evelyn Bourke till ledamot av valberedningen


AJ Bell plc, en av Storbritanniens största investeringsplattformar, meddelar att Evelyn Bourke, en icke verkställande styrelseledamot, kommer att utses till ledamot i valberedningen. Utnämningen sker från och med slutet av årsstämman 2022.

Evelyn Bourke är en kvalificerad aktuarie med en MBA från London Business School och fungerar som förvaltare för en välgörenhetsorganisation som stödjer bevarandet av den irländska kulturen.

Hon är för närvarande en icke verkställande direktör på ett ikoniskt brittiskt multinationellt detaljhandelsföretag, och icke verkställande direktör och ordförande i revisionskommittén på en stor affärsbank, samt icke verkställande direktör och ordförande i ersättningskommittén på en brittisk finansiell tjänsteföretag.

Ms Bourke var verkställande direktör på en ledande privat hälsovårdsleverantör fram till december 2020 och hade tidigare ledande roller på ett antal finansiella tjänsteföretag.

Ordföranden för AJ Bells styrelse, Les Platts, och senior oberoende styrelseledamot, Laura Carstensen, som båda för närvarande är ledamöter i valberedningen, kommer att lämna styrelsen i slutet av årsstämman 2022.

Efter ovanstående förändringar kommer valberedningen att bestå av friherrinnan Helena Morrissey, som ordförande, och Evelyn Bourke.Source link