Affiliates till Bloomberg, Cboe, LSE, MarketAxess, Tradeweb hittade APARMA


Sex av branschens ledande Approved Publication Arrangements (APA) och Approved Reporting Mechanisms (ARMs) tillkännagav idag lanseringen av APAs and ARMs Association (APARMA). Affiliates till Bloomberg, Cboe Europe, Euronext, London Stock Exchange, MarketAxess och Tradeweb Markets har grundat APARMA för att representera företagens intressen som driver APA och ARM i EU och Storbritannien.

Inrättat under MiFID II, gör APA offentliga transparensrapporter efter handel i finansiella instrument som har handlats utanför handelsplatsen, medan ARM rapporterar detaljer om transaktioner till tillsynsmyndigheter på uppdrag av värdepappersföretag.

APARMA har inrättats för att representera sina medlemmars åsikter i förhållande till förordningar och lagar som påverkar APA- och ARM-företag och tillhörande tillsynsramverk, och för att främja dialog med beslutsfattare och tillsynsmyndigheter. Med reglerna för handels- och transaktionsrapportering under frekvent granskning och granskning, kommer föreningen också att fokusera på att utveckla och stödja antagandet av bästa praxis med det gemensamma målet att förbättra branschdatakvalitet, transparens och granskningsbarhet av transaktioner i både EU och Storbritannien .

Eftersom lagarna för de två finansmarknaderna fortsätter att utvecklas efter Brexit, är det allt viktigare att överbrygga dialogen mellan tillsynsmyndigheter och beslutsfattare för att underlätta gemensamma lösningar för globala marknadsaktörer som kommer åt båda marknaderna.

Chris Smith, chef för posthandelstjänster på MarketAxess och första ordförande för APARMA, sa:

“När politikerna i EU och Storbritannien arbetar för att förbättra datakvaliteten och transparensen på alla finansiella marknader, är det viktigt att rösterna från APA- och ARM-operatörer – vars aktiviteter är avgörande för att uppnå politiska mål – hörs. APARMA kommer att säkerställa just det. Vi är glada över att ha ett nytt forum där vi kan bygga en bättre branschdialog, dela bästa praxis och tillsammans förbättra kvaliteten på våra data och datatjänster.”

Medlemskap i APARMA är öppet för alla marknadsdeltagare som uppfyller de fastställda behörighetskriterierna för medlemskap. Föreningens verksamhet styrs av medlemmar i APARMAs verkställande kommitté, som väljs av det allmänna medlemskapet och ansvarar för den verkställande ledningen av föreningen.
Source link