AFCA pausar utvecklingen av alla klagomål mot Dixon Advisory

[ad_1]

Australian Financial Complaints Authority (AFCA) har informerats om att Dixon Advisory and Superannuation Services Pty Limited har placerats i frivillig administration.

Som ett resultat av detta har AFCA pausat utvecklingen av alla klagomål mot Dixon.

Detta är i linje med AFCAs policy för hantering av klagomål som involverar insolventa företag, inklusive de inom frivillig administration. AFCA kommer att granska pausen för klagomål mot Dixon när resultatet av administrationsprocessen är känt.

Dixon fortsätter att vara medlem i AFCA. Nya klagomål kan fortfarande lämnas in till AFCA mot Dixon. Organet kommer att registrera nya klagomål, men dessa klagomål kommer också att pausas och pausen granskas när resultatet av administrationsprocessen är känt.

När ett företag går in i en insolvensprocess är det viktigt att all kommunikation eller förfrågningar om processen riktas till de som nu är ansvariga för företaget. När det gäller Dixon är detta för närvarande administratörerna, Stephen Longley och Craig Crosbie från PwC Partners. Deras kontaktuppgifter är:

[email protected]

Som FNG har rapporterat har Australian Securities and Investments Commission (ASIC) suspenderat AFS-licensen för Dixon Advisory.[ad_2]

Source link